Podróże z klasą – nowy program MEN dla szkół

Podróże z klasą – nowy program MEN dla szkół

13-06-2024

podróże z klasą projekt men

Nauczycielu skorzystaj z dofinansowania do szkolnej wycieczki dla swoich uczniów jeszcze w 2024 r. W puli aż 60 mln zł. Środki finansowe są podzielone na województwa. Interesują Cię warunki programu? Zapraszamy do lektury.

Jaki jest cel programu?

Celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji,  kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. „Podróże z klasą” mają wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jakie wycieczki podlegają finansowaniu?

 • wycieczki dwudniowe – w wysokości do 20 000 zł
 • wycieczki trzydniowe – w wysokości do 30 000 zł
 • wycieczki czterodniowe – w wysokości do 40 000 zł
 • wycieczki pięciodniowe –  w wysokości do 50 000 zł

Należy pamiętać, że wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę. Finansowaniu nie podlegają wycieczki 1-dniowe. Ważne! W kalkulację należy wliczyć koszt opiekuna. Rezerwując bilety, dopytaj szczegółowo o koszty. Często opiekunowie grup wchodzą za darmo, ale nie zawsze.

Kto składa wniosek?

Wniosek może złożyć organ prowadzący szkołę publiczną lub niepubliczną:

 • podstawową
 • ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy)
 • artystyczną

Co można sfinansować z środków „Podróży z klasą”?

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu
 • bilety wstępu
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu

Pamiętaj! Wkład własny nie jest wymagany. Możesz całą wycieczkę sfinansować z dotacji.

Gdzie mogę zabrać uczniów w ramach wycieczki finansowej z „Podróży z klasą”?

Finansowaniu podlegają wyłącznie wizyty w tzw. punktach edukacyjnych. Należą do nich:

 • muzea
 • galerie sztuki
 • teatry
 • opery
 • filharmonie
 • centra nauki
 • skanseny
 • inne  instytucji kultury.

Inne miejsca nie będą kwalifikowane w ramach dotacji. Na etapie realizacji zadania, możesz zamienić odwiedzany punkt edukacyjny.  

Gdzie warto pojechać?

Toruń to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Gotyk urzeka tutaj Małych i Dużych Turystów na każdym kroku. Miasto oferuje wiele atrakcji w postaci muzeów, teatrów i innych obiektów kulturalnych. Serdecznie zapraszamy na wycieczki do Torunia, a w szczególności do odwiedzania naszej Galerii Sztuki. Dla uczniów przygotowaliśmy pakiety atrakcji w tym wyjątkowe warsztaty artystyczne, które pobudzają kreatywność, dodają pewności siebie i podnoszą wiedzę oraz umiejętności z takich technik sztuk plastycznych jak:

 • Grafika – tworzenie widokówek z Torunia na bazie własnoręcznie wyrzeźbionych dłutem linorytów. Uczniowie tworzą i poznają technikę druku wypukłego.
 • Malarstwo – tworzenie witrochromii przy użyciu specjalistycznych farb. Uczniowie tworzą obraz namalowany na szkle.
 • Ceramika – czyli rzeźbienie w glinie. Uczniowie własnoręcznie pracują w glinie, odbijając różnego rodzaju faktury, wycinają kształty, tworząc spersonalizowane ozdoby.

Wszystkie warsztaty artystyczne nawiązują tematycznie do Torunia – symboli, historii, legend związanych z naszym pięknym miastem. Sprawdź naszą propozycję innych atrakcji! Podróże z klasą – warsztaty dla uczniów w Toruniu.

Gdzie dostępne są szczegóły programu „Podróże z klasą”?

Szczegóły „Podróży z klasą” są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

Zobacz też

Scroll to Top